รุกขกร

รุกขกร (arborist) หรือนักศัลยกรรมต้นไม้ใหญ่ (tree surgeon) คือนักวิชาชีพที่มีหน้าที่จัดการและดูแลต้นไม้ใหญ่ (ปกติเป็นต้นไม้ใหญ่ในเมืองและในบริเวณอาคารสถานที่ รวมถึงไม้เลื้อยและไม้พุ่มมีแก่นที่เป็นไม้ยืนต้น) ซึ่งรวมถึงงานปลูก งานตัดแต่ง งานค้ำจุน งานป้องกันและรักษาโรคและแมลง หรือโรคพืชอื่น งานป้องกันการถูกฟ้าผ่า และงานโค่นต้นไม้ นอกจากนี้ยังรวมงานวางแผน งานให้คำปรึกษา...

Read more: รุกขกร

  • Hits: 833

ภาพตัวอย่างการบริการดูแลตัดแต่งต้นไม้

ภาพตัวอย่างการบริการดูแลตัดแต่งต้นไม้ โดย บริษัท รุกขกร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด การตัดแต่งกิ่งอย่างถูกวิธีนับเป็นสิ่งสำคัญมาก เราสามารถที่จะบังคับต้นไม้ให้มีรูปร่างและขนาดตามที่ต้องการได้ การตัดแต่งส่วนที่เกิดโรค หรือถูกแมลงทำลายเป็นการช่วยป้องกันมิให้เกิดการแพร่ไปหาส่วนอื่นๆ การตัดแต่งเพื่อความสวยงามต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของต้นไม้ เช่นถ้าตัดกิ่งด้านข้าง อาหารก็จะถูกนำไปเลี้ยงส่วนยอดเพิ่มขึ้นทำให้ต้นไม้นั้นมีการเจริญด้านความสูง...

Read more: ภาพตัวอย่างการบริการดูแลตัดแต่งต้นไม้

  • Hits: 1632

Product

Bigtree Product Big Trees Notebooks&Calendar 2017 สมุดที่เป็นเหมือนหนังสือมีทั้งภาพประกอบสวยงามจากฤดูแห่งการดูแลป่าตลอดทั้งปี พร้อมความรู้มากมายภายในเล่ม ภาพและบทความสำหรับสมุดโน๊ตดูแลป่า ชวนให้คนเข้าใจป่า ป่าคือวิถีธรรมชาติ ซึ่งคนเป็นองค์ประกอบหนึ่ง คนจะรักษาป่า ป่าก็รักษาคน เรียนรู้ปรับตัว เพื่ออยู่ร่วมกัน

Read more: Product

  • Hits: 983

Thailand Tree Climbing Championship 2018

Thailand Tree Climbing Championship 2018 (TTCC2018) ครั้งแรกของประเทศไทย งานแข่งขันปีนต้นไม้ ปัจจุบันกำลังเป็นที่นิยมทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยใช้กติกาและการตัดสินตามมาตรฐานสากลจากผู้เชี่ยวชาญนานาชาติ ซึ่งเป็นรุกขกรที่ขึ้นทะเบียนกับ International Society of Arboriculture (ISA) และมีประสบการณ์ยาวนานทั้งในด้านงานรุกขกรรม งานฝึกอบรม และการแข่งขันปีนต้นไม้ระดับนานาชาติ จะมีการถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แก่ผู้เข้าแข่งขันคนไทยที่มีประสบการณ์ในการทำงานและการฝึกอบรมรุกขกรรมมาก่อน...

Read more: Thailand Tree Climbing Championship 2018

  • Hits: 1939

More Articles ...

 ติดต่อรักษ์ไม้ใหญ่ วิสาหกิจเพื่อสังคม

BIGTree Network : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / ติดต่อทีมงานทางกล่องข้อความ http://www.facebook.com/BIGTreesProject/inbox

ติดต่อรุกขกร วิสาหกิจเพื่อสังคม
Tree Care Service : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / ติดต่อฟาง (ชนัตฎา ดำเงิน) 093-9833050