ภาพตัวอย่างการบริการดูแลตัดแต่งต้นไม้

โดย บริษัท รุกขกร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

การตัดแต่งกิ่งอย่างถูกวิธีนับเป็นสิ่งสำคัญมาก

เราสามารถที่จะบังคับต้นไม้ให้มีรูปร่างและขนาดตามที่ต้องการได้ การตัดแต่งส่วนที่เกิดโรค หรือถูกแมลงทำลายเป็นการช่วยป้องกันมิให้เกิดการแพร่ไปหาส่วนอื่นๆ การตัดแต่งเพื่อความสวยงามต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของต้นไม้ เช่นถ้าตัดกิ่งด้านข้าง อาหารก็จะถูกนำไปเลี้ยงส่วนยอดเพิ่มขึ้นทำให้ต้นไม้นั้นมีการเจริญด้านความสูง ถ้าตัดส่วนยอดออกก็จะทำให้อาหารถูกส่งไปเลี้ยงกิ่งก้านที่เหลือ ทำให้พุ่มใบแผ่ขยายออกทางด้านข้างมากขึ้น

The Beacon Place

รุกขกร ตัดแต่งต้นจามจุรี โดยทำการเก็บตอ ตัดกิ่งแห้ง ตัดกิ่งที่ระอาคาร ตัดกิ่งเพื่อลดน้ำหนัก และวางโครงสร้าง ลดความสูง

IVY BOUND

รุกขกร ตัดแต่งต้นจามจุรี  โดยทำการเก็บตอ ตัดกิ่งแห้ง ตัดกิ่งที่ระอาคาร ตัดกิ่งเพื่อลดน้ำหนัก และวางโครงสร้าง

A Square 

รุกขกร ตัดแต่งต้นจามจุรี  ปีบ จันทน์ โดยทำการเก็บตอ ตัดกิ่งแห้ง ตัดกิ่งที่ระอาคาร ตัดกิ่งเพื่อลดน้ำหนัก และวางโครงสร้าง ลดความสูง

โรงเรียนทอสี

รุกขกร ตัดแต่งต้นจามจุรี ประดู่ โดยทำการเก็บตอ ตัดกิ่งแห้ง ตัดกิ่งที่ระอาคาร ตัดกิ่งเพื่อลดน้ำหนัก และวางโครงสร้าง ลดความสูง

โรงเรียนทอสี

รุกขกร ตัดแต่งต้นจามจุรี ประดู่ โดยทำการเก็บตอ ตัดกิ่งแห้ง ตัดกิ่งที่ระอาคาร ตัดกิ่งเพื่อลดน้ำหนัก และวางโครงสร้าง ลดความสูง

โรงเรียนทอสี

รุกขกร ตัดแต่งต้นจามจุรี ประดู่ โดยทำการเก็บตอ ตัดกิ่งแห้ง ตัดกิ่งที่ระอาคาร ตัดกิ่งเพื่อลดน้ำหนัก และวางโครงสร้าง ลดความสูง

โรงเรียนรุ่งอรุณ

รุกขกร  : ตัดแต่งจามจุรี อรพิม โดยทำการเก็บตอ กิ่งแห้ง ตัดกาฝาก ตัดกิ่งที่ระหลังคาอาคาร ลดน้ำหนักกิ่งที่โน้มลง ลดน้ำหนักกิ่งใหญ่ที่มีไม้ค้ำยัน

มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์

รุกขกร  : ตัดแต่งต้นหูกระจง มะปราง ขนุน มะม่วง ลีลาวดี โดยทำการเก็บตอ ตัดกิ่งแห้ง ตัดกิ่งที่ระอาคาร ตัดกิ่งเพื่อลดน้ำหนัก และวางโครงสร้าง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

รุกขกร : ตัดแต่งกระถินณรงค์ โพธิ์ ชมพูพันทิพย์ โดยตัดตอ ตัดกิ่งแห้ง วางโครงสร้างกิ่ง ตบทรงพุ่ม ลดความสูง

 ติดต่อรักษ์ไม้ใหญ่ วิสาหกิจเพื่อสังคม

BIGTree Network : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / ติดต่อทีมงานทางกล่องข้อความ http://www.facebook.com/BIGTreesProject/inbox

ติดต่อรุกขกร วิสาหกิจเพื่อสังคม
Tree Care Service : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / โทร 02-004-1642 หรือ 083-024-4053