Thailand Tree Climbing Championship 2018 (TTCC2018)


ครั้งแรกของประเทศไทย

งานแข่งขันปีนต้นไม้ ปัจจุบันกำลังเป็นที่นิยมทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยใช้กติกาและการตัดสินตามมาตรฐานสากลจากผู้เชี่ยวชาญนานาชาติ ซึ่งเป็นรุกขกรที่ขึ้นทะเบียนกับ International Society of Arboriculture (ISA) และมีประสบการณ์ยาวนานทั้งในด้านงานรุกขกรรม งานฝึกอบรม และการแข่งขันปีนต้นไม้ระดับนานาชาติ จะมีการถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แก่ผู้เข้าแข่งขันคนไทยที่มีประสบการณ์ในการทำงานและการฝึกอบรมรุกขกรรมมาก่อน ให้เข้าใจวิธีการและขั้นตอนของมาตรฐานนานาชาติ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้ยกระดับความรู้และทักษะของตนเองที่จะได้นำไปใช้ในการแข่งขันและนำไปต่อยอดฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานต่อไป เป็นการพัฒนาความรู้และศักยภาพด้านรุกขกรรมของรุกขกรไทยสู่ระดับสากลและสามารถสอบใบอนุญาตรุกขกรระดับสากลได้ต่อไป (certified arborist) อีกทั้งจะมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อที่เกี่ยวข้องและกิจกรรมที่ให้ทั้งความรู้และความประทับใจเกี่ยวกับธรรมชาติและต้นไม้ใหญ่ สำหรับบุคคลทั่วไปอีกด้วย

จัดโดย

 1. สมาคมรุกขกรรมไทย
 2. BIG Trees
 3. เครือข่ายต้นไม้ในเมือง
 4. สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย
 5. กรุงเทพมหานคร
 6. หมอต้นไม้
 7. ArborCulture Pte Ltd ประเทศสิงคโปร์ 
 8. Thoughtplanters ประเทศนิวซีแลนด์
 9. เขียว สวย หอม

ภายในงานประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่

1. “การอบรมต้นไม้ในแนวสายไฟ”

วันที่ 11-13 ธันวาคม 2561 

Utility pruning workshop for tree worker (by Invitation only) สาธิตการตัดแต่งและปีนต้นไม้ที่ถูกต้อง (เน้นเรื่องการตัดแต่งต้นไม้ในแนวสายไฟ)

2. การแข่งขัน Thailand Tree Climbing Championship 2018 (TTCC2018) 

วันที่ 11-16 ธันวาคม 2561 

การแข่งขันปีนต้นไม้คือหนึ่งในกิจกรรมที่สามารถกระตุ้นความสนใจเกี่ยวกับงานรุกขกรซึ่งมีตัวอย่างของความสำเร็จมาแล้วในหลายๆประเทศคือการจัดกิจกรรมทั้งสำหรับบุคคลทั่วไปเด็กและเยาวชนให้เกิดความผูกพันกับธรรมชาติและต้นไม้ใหญ่เชื่อมโยงกับการจัดการแข่งขันปีนต้นไม้ชิงแชมป์ระดับชาติซึ่งจะเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีการแข่งขันปีนต้นไม้ชิงแชมป์ในลักษณะนี้โดยใช้กติกาและการตัดสินตามมาตรฐานสากลจากผู้เชี่ยวชาญนานาชาติ

3. “เล่นกับต้นไม้และธรรมชาติ Trees and nature activity” 

วันที่ 14-16 ธันวาคม 2561 

กิจกรรมสำหรับเด็กที่เน้นการเล่นกับต้นไม้และธรรมชาติเพื่อให้เด็กเกิดความสนุกผูกพันธ์กับธรรมชาติโดยแบ่งออกเป็น 2 ชุดกิจกรรมดังนี้

 • กิจกรรมสำรวจต้นไม้และสันทนาการเพื่อสร้างความผูกพันกับธรรมชาติและต้นไม้ใหญ่
 • กิจกรรม Adventure ได้แก่การสอนปีนต้นไม้และซิปไลน์สำหรับเด็ก

การแข่งขันปีนต้นไม้ ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 1

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. มีประสบการณ์ทำงานด้านรุกขกรรม การปีนที่สูงด้วยอุปกรณ์เซฟตี้ที่ได้มาตรฐาน หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 2. เคยผ่านการอบรมด้านการปีนต้นไม้ ด้านรุกขกรรม หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. ใบรับรองการทำงานจากต้นสังกัด หรือหลักฐานการทำงานด้านรุกขกรรมที่เกี่ยวข้อง (Log book/ใบเสนอราคา/รายงานสรุปการทำงาน/อื่นๆ)
 4. มีสุขภาพแข็งแรง

ประเภทการแข่งขัน

 1. Aerial Rescue (การกู้ภัยในกรณีมีผู้บาดเจ็บบนต้นไม้)
 2. Belayed Speed Climb (การปีนแบบมีผู้คอยผ่อนเชือกให้)
 3. Secured Footlock (การปีนด้วยการล็อคเชือกด้วยเท้า)
 4. Work Climb (การปีนเพื่อขึ้นไปทำงานบนต้นไม้)
 5. Throwline (การเซตเชือกปีนด้วยการโยนตุ้มทราย)

กรรมการ

 • Andy Neverman (ชาวนิวซีแลนด์) เป็นผู้ฝึกอบรมอาชีพด้านรุกขกรรมของสถาบันฝึกอบรม Thoughtplanters เป็นแชมป์การแข่งขันปีนต้นไม้ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (2559) และยังเป็นที่ปรึกษาด้านการดูแลตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และสิงคโปร์
 • Mr. Trevor Gardiner, of Thoughtplanters and former President of New Zealand Arboriculture Society
 • คุณคธาวุฒิ ชัยบุตร (ชาวไทย) มีประสบการณ์ทำงานด้านรุกขกรรมที่ประเทศสิงคโปร์มาเป็นเวลา 18 ปี และเป็นแชมป์การแข่งขันปีนต้นไม้ที่สิงคโปร์ 3 สมัย
 • Rick Thomas (ชาวออสเตรเลีย) เป็นตัวแทนประเทศสิงคโปร์ในคณะกรรมการระหว่างประเทศของ International Society of Arboriculture เป็นกรรมการบริหาร Singapore Arboriculture Society และเป็น ISA certified arborist จาก Arboriculture Pte Ltd มีประสบการณ์ในการดูแลตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ในภูมิภาคเอเชียมาร่วม 30 ปี
 • อาจารย์บรรจง สมบูรณ์ชัย อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • คุณดุริยะ สถาพร หัวหน้าสถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มงานวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
 • ดร.พรเทพ เหมือนพงษ์ อาจารย์ประจำคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ISA certified arborist with at least 2 years of practical experience
 • คุณวศินธร แสนสิงห์ วิทยากรด้านรุกขกรรมจาก The Mega Tree
 • คุณเจษฎาพงษ์ ทองนาควราวงศ์ วิทยากรด้านรุกขกรรมจาก CNX Arborist
 • อ.วรงค์ วงศ์ลังกา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ฯลฯ

วัน เวลา และสถานที่ในการรับสมัคร

 • สมัครเพื่อทดสอบทักษะ online ผ่านทาง จาก Youtripper
 • ทดสอบทักษะ ตัดสินโดยกรรมการคนไทย วันอาทิตย์ ที่ 14 ตุลาคม หรือ 28 ตุลาคม 2561 ที่สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร (เลือกวันใดวันหนึ่ง)

หมายเหตุ: ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจากการทดสอบทักษะ และได้เข้าแข่งขันจะต้องมาอบรมเตรียมการแข่งขัน 12-16 ธค. 2561 ตามกำหนดการกิจกรรมด้านล่าง

ค่าสมัคร 1,500 บาท ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับ ดังนี

 1. ได้เข้าร่วมการอบรม 2 วัน (12-13 ธค.) เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งกับกรรมการจากต่างประเทศก่อนวันแข่งขัน
 2. ใบประกาศ (สำหรับผู้ที่เข้าแข่งขัน)
 3. เสื้อสำหรับแข่งขัน
 4. ถุงผ้า

รางวัลสำหรับผู้ที่ชนะการแข่งขัน

ผู้ชนะเลิศแต่ละประเภทการแข่งขัน (Preliminary rounds) 5 ประเภท

 • เงินรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศการแข่งขันแต่ละประเภท จำนวน 5 รางวัล

ผู้ชนะเลิศของทุกประเภท (Masters Challenge) ชาย/หญิง

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กทม.-กระบี่ จาก Bangkok Air Ways
 • โล่รางวัลและเลื่อยมือจาก Silky Saw Thailand
 • เงินรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศการแข่งขัน Masters Challenge

5.งานแถลงข่าว

11 ธันวาคม 2556 ณ เกาะลอย สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร

ตารางสรุปกิจกรรมทั้งหมด

การฝึกอบรมการตัดแต่งต้นไม้ในแนวสายไฟ

วันที่กิจกรรม

11 ธ.ค.61

การเตรียมต้นไม้สำหรับการแข่งขัน 5 ประเภท

 
 • การเตรียมต้นไม้สำหรับการแข่งขัน 5 ประเภท

12 - 13 ธ.ค.61

การสาธิตขั้นตอนและทักษะต่างๆ ที่จะมีการทดสอบในการแข่งขันปีนต้นไม้ทั้ง 5 ประเภท โดยแชมป์จากประเทศนิวซีแลนด์และสิงคโปร์

 • การสาธิตขั้นตอนและทักษะต่างๆ ที่จะมีการทดสอบในการแข่งขันปีนต้นไม้ทั้ง 5 ประเภท โดยแชมป์จากประเทศนิวซีแลนด์และสิงคโปร์
 • บูธให้ความรู้ด้านการป่าไม้เมืองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถาบันการศึกษา ผู้สนับสนุน ฯลฯ

14 ธ.ค.61

การตรวจสอบอุปกรณ์ในการแข่งปีนของผู้เข้าแข่งขันและการติดตั้งอุปกรณ์บนต้นไม้สำหรับการแข่งขัน

 • บูธให้ความรู้ด้านการป่าไม้เมืองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถาบันการศึกษา ผู้สนับสนุน ฯลฯ
 • กิจกรรมสำหรับเด็กและกิจกรรม Adventure เช่น ซิปไลน์ และอื่นๆ
 • การออกร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

15 ธ.ค.61

การแข่งขันปีนต้นไม้รอบชิงชนะเลิศแต่ละประเภทการแข่งขัน (Preliminary rounds)

 • กิจกรรมสำหรับเด็กและกิจกรรม Adventure เช่น ซิปไลน์ และอื่นๆ
 • บูธให้ความรู้ด้านการป่าไม้เมืองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถาบันการศึกษา ผู้สนับสนุน ฯลฯ
 • การออกร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

16 ธ.ค.61

การแข่งขันปีนต้นไม้รอบชิงชนะเลิศ Masters Challenge

 • กิจกรรมปีนต้นไม้ และกิจกรรม Adventure
 • การออกร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

Aerial Rescue
KHL 0011
KHL 0046
KHL 0233
KHL 0253
KHL 0314

 ติดต่อรักษ์ไม้ใหญ่ วิสาหกิจเพื่อสังคม

BIGTree Network : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / ติดต่อทีมงานทางกล่องข้อความ http://www.facebook.com/BIGTreesProject/inbox

ติดต่อรุกขกร วิสาหกิจเพื่อสังคม
Tree Care Service : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / โทร 02-004-1642 หรือ 083-024-4053