ติดต่อเรา

ติดต่อรักษ์ไม้ใหญ่ วิสาหกิจเพื่อสังคม


BIGTree Network  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ติดต่อทีมงานทางกล่องข้อความ https://www.facebook.com/BIGTreesProject/inbox

ติดต่อ : 02-0041642

ติดต่อรุกขกร วิสาหกิจเพื่อสังคม

Tree Care Service : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อ คุณชนัตฎา ดำเงิน 093-9833050

ที่อยู่ : กทมพื้นที่รับงาน : ทั่วประเทศ
ใบรับรอง : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในงานภูมิทัศน์เมือง

ความเชี่ยวชาญ : ตัดแต่งอุดโพรงฝึกอบรมการตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่มีทีมงานที่สามารถปฎิบัติงานในพื้นที่ขนาดใหญ่มีต้นไม้ปริมาณมากได้

 ติดต่อรักษ์ไม้ใหญ่ วิสาหกิจเพื่อสังคม

BIGTree Network : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / ติดต่อทีมงานทางกล่องข้อความ http://www.facebook.com/BIGTreesProject/inbox

ติดต่อรุกขกร วิสาหกิจเพื่อสังคม
Tree Care Service : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / โทร 02-004-1642 หรือ 083-024-4053