Big Tree Festival 2020 / ครบรอบ 10 ปี กลุ่มบิ๊กทรี


งาน “เทศกาลต้นไม้ใหญ่ ครั้งที่ 3” ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของกลุ่มบิ๊กทรีซึ่งถือกำเนิดจากการรวมตัว ของกลุ่มคนหลากหลายที่มีความฝันอยากเห็นกรุงเทพมหานครและเมืองอื่นๆมีพื้นที่สีเขียวสร้างอากาศบริสุทธิ์ให้กับผู้ อยู่อาศัย ก่อนที่คำว่า “โลกร้อน” หรือ “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” จะเป็นคำฮิตติดปากหรือก่อนที่ การลดการใช้พลาสติกจะกลายเป็นกระแสหลักดังเช่นปัจจุบัน และแม้แต่คำว่า “รุกขกร” หรือ “รุกขกรรม” เป็นคำ ที่น้อยคนนักจะเคยได้ยิน เราแบ่งปันความเข้าใจบนโซเชียลมีเดีย ในปัจจุบันเพจเฟซบุ๊กของบิ๊กทรีมีคนติดตามมากกว่า 150,000 คน
ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา บิ๊กทรีได้ร่วมมือกับพันธมิตรอย่างกรุงเทพฯ และภาคเอกชนที่เห็นความสำคัญ กับต้นไม้ และสิ่งแวดล้อม เพื่อทำให้เมืองของเราน่าอยู่จากภารกิจแรกของเราที่พยายามจะหยุดการตัดต้นไม้ใหญ่บน ถนน สุขุมวิท 35 เมื่อสิบปีก่อน จากนั้น เราเริ่มรณรงค์ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น กิจกรรมสำรวจต้นไม้ใหญ่ และ การจัดประกวด "100 ต้นไม้มหานคร" ที่รวบรวมข้อมูลและภาพต้นไม้ใหญ่ทั่วกรุงเทพฯ (2554) เพื่อสร้างการ ตระหนักและเห็นคุณค่าของต้นไม้ใหญ่ในเมือง หรือการเสวนาเกี่ยวกับต้นไม้ หรือแม้แต่การปลูกต้นไม้ในพื้นที่ต่างๆ การริเริ่มโครงการจัดทำสวนสาธารณะถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในวโรกาสทรงเจริญ พระชนมายุครบ 60 พรรษา (2556) และ โครงการ "ต้นไม้มรดก" (2558)รวมถึงการปลูกต้นไม้ในเมืองและในป่าตลอด หลายปีต่อๆมา กิจกรรมเหล่านี้สร้างความหวงแหนต้นไม้ให้กับสาธารณชน
อีกก้าวสำคัญของบิ๊กทรีคือการริเริ่มโครงการให้บริการตัดแต่งและรักษาต้นไม้ให้กับสาธารณชน เช่น ต้นโพธิ์ ใน ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ควบคู่ไปกับการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้หน่วยงานรัฐและเอกชน ที่ต้องดูแล ต้นไม้และสวน จนทำให้คำว่า “รุกขกรรม” กลายเป็นคำพูดติดปากของคนทั่วไปและจนกระทั่งสองปีที่แล้ว “การแข่งขันปีนต้นไม้ระดับนานาชาติ” จึงถือกำเนิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ด้วยกติกาและการตัดสินตาม มาตรฐาน สากล ที่เป็นที่ยอมรับจาก International Society of Arboriculture (ISA) ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้รุกขกรใน ประเทศได้เรียนรู้จากมืออาชีพมากประสบการณ์จากทั่วโลกและสร้างเครือข่ายและกลุ่มคนดูแลต้นไม้อย่างเป็น รูปธรรมและยั่งยืน และในปีนี้เราได้จัดตั้งมูลนิธิรักษ์ไม้ใหญ่เพื่อทำให้การอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่เป็นไปอย่างยั่งยืน
BigTrees Festival 2020 is the latest milestone for Big Trees Project. Before “global warming” and “climate change” became buzz words, before the “say no to plastic” slogan became a trend, and before “arborist” or “arboriculture” became household words in Thailand, we wanted to make the dream of having plenty of green spaces in the city for healthy living come true.
Over the past decade, Big Trees Project has collaborated with different allies, namely Bangkok Metropolitan Administration and the private sector who have prioritised big trees and green space. From our first mission that tried to stop a big tree being felled on Sukhumvit Soi 35 10 years ago, we have conducted a survey of big trees in the city and organised “the 100 Bangkok Big Trees” to archive information and photos of big trees across Bangkok in 2011. Our group has regularly held seminars about trees and launched "60 Parks for HRH Princess Sirindhorn's 60th Birthday" in 2013 and the “Heritage Trees” project in 2015. In the years that followed, we encouraged people to plant more trees in the cities and forest so as to expand green spaces throughout the city. All our activities have aimed at creating public awareness about big trees.
Introducing an arboriculture service to public was another important step for Big Trees Project. The landmark bodhi tree at Thammasat University Tha Phrachan campus was correctly pruned and became a model. Workshops were conducted, making “arboriculture” a household word among Thai people. Two years ago, First Thailand Tree Climbing Championship 2018, with the same rules and standards set by the International Society of Arboriculture (ISA), was launched. The competition aimed to offer an opportunity for new arborists in Thailand to learn from veterans from around the world and build a sustainable network between Thais and international practitioners. This year, “Big Trees Foundation” was established to make tree conservation possible and sustainable. Today, our Facebook fanpage has more than 150,000 followers.

องค์กรร่วมจัด

 1. กลุ่มบิ๊กทรี
 2. หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
 3. มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์
 4. สมาคมรุกขกรรมไทย
 5. เครือข่ายต้นไม้ในเมือง

ภายในงานประกอบด้วย 5 กิจกรรม ได้แก่

พิธีเปิดตัวมูลนิธิรักษ์ไม้ใหญ่

วันที่ 11 ธันวาคม 2563

โดยคุณอานันท์ ปันยารชุน ประธานที่ปรึกษามูลนิธิรักษ์ไม้ใหญ่ และศ.กิตติคุณ เดชา บุญค้ำ ประธานมูลนิธิรักษ์ไม้ใหญ่

เทศกาลต้นไม้ใหญ่

วันที่ 11-13 ธันวาคม 2563
 • กิจกรรมสนุกกับธรรมชาติ ศิลปะและดนตรี เช่น นิทานดนตรี ปลูกต้นไม้ในกระถาง  ตลาดต้นไม้ Performance art บอร์ดเกมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
 • กิจกรรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้เบื้องต้นในด้านต่างๆ เกี่ยวกับประโยชน์ของต้นไม้ นำโดยสมาคมรุกขกรรมไทย เช่น การปลูกต้นไม้ ดินที่เหมาะกับต้นไม้ชนิดต่างๆ การตัดแต่งกิ่งต้นไม้อย่างถูกวิธี คลินิกต้นไม้ที่ให้คำแนะนำการดูแลต้นไม้ที่บ้าน โรงเรียน ชุมชน ฯลฯ

งานออกร้านผลิตภัณฑ์ที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

วันที่ 11-13 ธันวาคม 2563

โดยองค์กรเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น KU รุกขกร (คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) กรมป่าไม้ สมาคมรุกขกรรมไทย มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร กลุ่มสวนผักคนเมือง กลุ่มตลาด 100 กิโล กลุ่มรักษ์คุ้งบางกะเจ้า และโรงเรียนต่างๆ 

นิทรรศการสื่อความรู้

วันที่ 11-13 ธันวาคม 2563 

การปลูกต้นไม้ ดินที่เหมาะกับต้นไม้ชนิดต่างๆ การตัดแต่งกิ่งต้นไม้อย่างถูกวิธี

การเสวนาในหัวข้อต่างๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

วันที่ 11-13 ธันวาคม 2563
 • เสวนา “สร้างฝัน...ให้เป็นจริง?”
 • เสวนา “Talk of The Cloud” ร่วมกับมูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ
 • เสวนา “ต้นไม้กับการเยียวยากายและใจ” (Tree therapy)
 • เสวนา “ผลงานขับเคลื่อนประเด็นต้นไม้ในเมืองและความท้าทายที่รออยู่”

สัมภาษณ์บุคคลสำคัญ / Big 10 Big Trees


 ติดต่อรักษ์ไม้ใหญ่ วิสาหกิจเพื่อสังคม

BIGTree Network : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / ติดต่อทีมงานทางกล่องข้อความ http://www.facebook.com/BIGTreesProject/inbox

ติดต่อรุกขกร วิสาหกิจเพื่อสังคม
Tree Care Service : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / โทร 02-004-1642 หรือ 083-024-4053