Run Your City 2018: No Plastic Run

 การจัดกิจกรรมเดินวิ่ง Run Your City 2018: No Plastic Run ใน 3 สวน คือ สวนเบญจกิติ สวนป่าเบญจกิตติ และโรงงานยาสูบ 
ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 นี้ เป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกลุ่มรักษ์ไม้ใหญ่ (Big Trees Project) 


ได้ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ได้ร่วมกันรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมเมืองมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่องพื้นที่สีเขียวและเรื่องการจัดการขยะ 
เช่นการอบรมรุกขกรรมขั้นต้นให้กับพนักงานของกรุงเทพมหานคร การจัดการขยะที่สนามหลวงช่วงงานพระราชพิธีบรมศพ 
และเล็งเห็นความสำคัญของการสร้างความตระหนัก เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเมืองในหมู่ประชาชนทั่วไป ผ่านการจัดกิจกรรมที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมได้โดยตรง 
อีกทั้งเป็นการระดมทุนเพื่อโครงการส่งเสริมอาชีพและการช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยกิจกรรมเดินวิ่ง 
โดยได้รับการสนับสนุนหลักจาก บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด(มหาชน)   อันมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. จัดตั้ง Social Enterprise ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการสร้างอาชีพเกี่ยวกับต้นไม้ให้กับประชาชน เช่นรุกขกร การเพาะกล้าไม้ การทำปุ๋ยชีวภาพ ฯลฯ
  2. จัดทำโครงการสร้างอาชีพเกี่ยวกับต้นไม้ให้ผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษร่วมกับโครงการกำลังใจ ของกรมราชทัณฑ์
  3. ฃรณรงค์การลดการใช้พลาสติกและการจัดการขยะ
  4. ส่งเสริมงานอาสาสมัครเพื่อสิ่งแวดล้อม
  5. รายได้ส่วนหนึ่งนำไปพัฒนาการผลิต "ช้อนกินได้" เพื่อลดการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวัน

 
แบ่งกิจกรรมเป็น 3 ประเภท (ไม่มีการแข่งขัน)

  1. วิ่งระยะ 15 km.
  2. วิ่งระยะ 10 km.
  3. เดินระยะ 3 km.

วิธีการสมัคร

สมัครออนไลน์ ทาง  https://www.berving.com
ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/RunYourCity2018 และ www.runyourcity2018.com

ราคาค่าสมัคร 500 บาท/คน
 
ผู้สมัครทุกท่านจะได้รับเสื้อ 1 ตัว
ขนาดเสื้อวิ่ง    
Size    รอบอก
SSS     34 นิ้ว
SS       36 นิ้ว
S         38 นิ้ว
M        40 นิ้ว
L         42 นิ้ว
XL       44 นิ้ว
XXL     46 นิ้ว

 ติดต่อรักษ์ไม้ใหญ่ วิสาหกิจเพื่อสังคม

BIGTree Network : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / ติดต่อทีมงานทางกล่องข้อความ http://www.facebook.com/BIGTreesProject/inbox

ติดต่อรุกขกร วิสาหกิจเพื่อสังคม
Tree Care Service : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / โทร 02-004-1642 หรือ 083-024-4053