Product

Bigtree Product Big Trees Notebooks&Calendar 2017 สมุดที่เป็นเหมือนหนังสือมีทั้งภาพประกอบสวยงามจากฤดูแห่งการดูแลป่าตลอดทั้งปี พร้อมความรู้มากมายภายในเล่ม ภาพและบทความสำหรับสมุดโน๊ตดูแลป่า ชวนให้คนเข้าใจป่า ป่าคือวิถีธรรมชาติ ซึ่งคนเป็นองค์ประกอบหนึ่ง คนจะรักษาป่า ป่าก็รักษาคน เรียนรู้ปรับตัว เพื่ออยู่ร่วมกัน

อ่านเพิ่มเติม: Product

  • ฮิต: 3430

ภาพตัวอย่างการบริการดูแลตัดแต่งต้นไม้

ภาพตัวอย่างการบริการดูแลตัดแต่งต้นไม้ โดย บริษัท รุกขกร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด การตัดแต่งกิ่งอย่างถูกวิธีนับเป็นสิ่งสำคัญมาก เราสามารถที่จะบังคับต้นไม้ให้มีรูปร่างและขนาดตามที่ต้องการได้ การตัดแต่งส่วนที่เกิดโรค หรือถูกแมลงทำลายเป็นการช่วยป้องกันมิให้เกิดการแพร่ไปหาส่วนอื่นๆ การตัดแต่งเพื่อความสวยงามต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของต้นไม้ เช่นถ้าตัดกิ่งด้านข้าง อาหารก็จะถูกนำไปเลี้ยงส่วนยอดเพิ่มขึ้นทำให้ต้นไม้นั้นมีการเจริญด้านความสูง...

อ่านเพิ่มเติม: ภาพตัวอย่างการบริการดูแลตัดแต่งต้นไม้

  • ฮิต: 5149

เนื้อหาอื่นๆ...

 ติดต่อรักษ์ไม้ใหญ่ วิสาหกิจเพื่อสังคม

BIGTree Network : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / ติดต่อทีมงานทางกล่องข้อความ http://www.facebook.com/BIGTreesProject/inbox

ติดต่อรุกขกร วิสาหกิจเพื่อสังคม
Tree Care Service : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / โทร 02-004-1642 หรือ 083-024-4053